Snabb leverans Hållbarhet 30 dagars öppet köp

Hem  /  Stories / Spring i benen är bra för alla knoppar
TEXT_STORIES  >  Spring i benen är bra för alla knoppar

Spring i benen är bra för alla knoppar

Rörelse – nyckeln till välmående

Forskare världen över ställer sig bakom rekommendationerna om fysisk aktivitet för barn och unga. Det är genom rörelse som barnet utvecklar sin motorik och lär sig gå – en kunskap vi alla borde utnyttja mer.

Under barndomsåren utvecklas kroppen såväl fysiskt som kognitivt och mentalt. Våra organ och kroppar växer, vi lär oss vänta på vår tur och lyssna när någon pratar med oss. Tänk att vi har rörelse att tacka för det!

I studier har man dessutom kunnat se att fysisk aktivitet hos barn och unga ofta ger en positiv påverkan på skolprestationen. I de studier där man tagit tid från läxläsning till fysisk aktivitet har forskarna inte kunnat se några som helst negativa effekter på skolprestationen.

Att lära sina barn rörelse verkar alltså vara en viktig nyckel till välmående.
 

LÄS MER: Studsmattor från North Trampoline
 

Hälsovinster och andra vinster av fysisk aktivitet hos barn i åldrarna 6-17 år:

  • Förbättrad kondition
  • Ökad muskelstyrka
  • Förbättrad skeletthälsa
  • Kardiovaskulär hälsa (sänkning av högt blodtryck och förbättrad blodfettsprofil hos barn med högt blodtryck och förhöjda blodfetter)
  • Metabol hälsa (viss minskning av kroppsfett hos barn och ungdomar med övervikt/fetma)
  • Ökad självkänsla, mindre depression
  • Förbättrad skolprestation/testresultat i skolan
     

Hälsovinsterna av fysisk aktivitet bedöms vara större än eventuella risker.


Källa:
Hur mycket fysisk aktivitet behöver barn och unga? Hagströmer, Maria, Karolinska Institutet