Kundtjänst  | 
  1. Garantier

Garantier

Alla våra produkter har minst 1 års garanti men i många fall är garantin betydligt längre än så.
För våra företagskunder gäller dock endast garanti på de produkter som är avsedda för kommersiellt bruk.

FAQ

Allmänna garantivillkor

Allmänna garantivillkor

1. North Trampoline's allmänna garantivillkor anges nedan.
Utöver dessa villkor har konsumenten* lagstadgade rättigheter enligt Konsumenköpslagen.

2. Garantin gäller endast för material- eller konstruktionsfel på varan och dess delar.
Delar som omfattas av normalt slitage täcks inte av garantin.

3. Garantin upphör att gälla i följande situationer:

• vid felaktig och/eller vårdslös användning av produkten

• om produkten inte är monterad och servad enligt bruksanvisningen.

• om reparationer av produkten inte har utförts fackmannamässigt.

• om delar som monterats efteråt inte uppfyller de tekniska specifikationerna eller inte har monterats korrekt.

• om produkt avsedd för privat bruk har används för kommersiell användning och/eller i offentliga miljöer.

 

4. För studsmattor som stått kustnära, närmare än 1,6 km från kust, så reduceras garantitiden med 25%

 

5. Vid extrema väderförhållanden såsom kraftiga vindar, förväntas studsmattan plockas ner. Är detta inte gjort så gäller inte garantin.6. Bedömning av garantifall utifrån dessa garantivillkor görs av North Trampoline.

7. För att kunna åberopa garantin ska konsumenten kunna visa att produkten är inköpt hos North Trampoline. Konsumenten rekommenderas därför att spara sitt köpbevis.   Konsumenten skall kunna visa påstådda defekter eller skador för att återförsäljaren ska kunna göra en bedömning om det rör sig om ett garantifall eller inte.

8. Garantin gäller endast den ursprungliga köparen, garantierna slutar med andra ord att gälla om varan säljs vidare.

* Till konsument räknas en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Respektive lokala konsumentköplag gäller endast vid försäljning till konsument.


Undantag för garantin

Undantag för garantin

·         Ytrost

·         Materialskador som beror på slitage eller annan yttre åverkan.

·         Mögel eller fläckar som orsakats av fukt eller förmultnade löv och dylikt.

·         Solblekta delar

·         Slitagedelar så som gummistroppar och foam.


Hur gör jag när jag vill reklamera?

Hur gör jag när jag vill reklamera?

Kontakta kundservice med bild på det som är trasigt, helhetsbild av studsmattan, fakturan samt en beskrivning på hur det hände.


Garantitider 

Modell på studsmatta Användning Ram  Fjädrar  Kantskydd Hoppduk
Pioneer Privat 7 år 5 år 2 år 5 år
Adventurer Privat 7 år 5 år 2 år 5 år
Explorer Privat 10 år 5 år 2 år 5 år
Challenger Privat 10 år 5 år 2 år 5 år
Performer Privat 10 år 5 år 2 år 5 år
Athlete Privat 10 år 5 år 2 år 5 år

Skyddsnät Användning Stolpar Nät Övrigt
Skyddsnät Explorer/Challenger/Performer Privat 2 år 2 år 0 år
Skyddsnät Adventurer /Pioneer Privat 2 år 2 år 0 år

 

Tillbehör Privat bruk 1 år


Har du frågor kring garantier, ring oss gärna på 031-787 26 60 eller maila på info@northtrampoline.se 
X

Cookie-inställningar