Snabb leverans Provhoppa i Sthlm & Göteborg 30 dagars öppet köp

Garantier

Garantier


Alla våra produkter har minst 1 års garanti men i många fall är garantin betydligt längre än så.
För våra företagskunder gäller dock endast garanti på de produkter som är avsedda för kommersiellt bruk.
 

Garantitider 
 

Modell Användning Ram  Fjädrar  Kantskydd Hoppduk
           
Pioneer 300, 360, 430 Privat 7 år 5 år 2 år 5 år
Adventurer 350, 420, 500 Privat 7 år 5 år 2 år 5 år
Explorer 350, 360, 420, 460, 500, 510 Privat 10 år 5 år 2 år 5 år
Challenger 300, 360, 430 Privat 10 år 5 år 2 år 5 år
Performer Revolution Privat 10 år 5 år 2 år 5 år
Athlete Privat 10 år 5 år 2 år 5 år
           

Modell Användning Stolpar Nät Övrigt
         
Skyddsnät Explorer/Challenger/Performer Privat 2 år 2 år 0 år
Skyddsnät Adventurer /Pioneer Privat 2 år 2 år 0 år

 

Modell Privat bruk Kommersiellt bruk
     
Stege 1 år 0 år
Överdragsskydd Oval 1 år 0 år
Nedre Skyddsnät Oval 1 år 0 år
Förankringsset 1 år  0 år


 

Allmänna garantivillkor 

 

1. North Trampoline's allmänna garantivillkor anges nedan.
Utöver dessa villkor har konsumenten* lagstadgade rättigheter enligt Konsumenköpslagen.
 
2. Garantin gäller endast för material- eller konstruktionsfel på varan och dess delar.
Delar som omfattas av normalt slitage (t.ex. gummistroppar och stolpskydd) täcks inte av garantin.
 
3. Garantin upphör att gälla i följande situationer:
 
• vid felaktig och/eller vårdslös användning av produkten

• om produkten inte är monterad och servad enligt bruksanvisningen.

• om reparationer av produkten inte har utförts fackmannamässigt.

• om delar som monterats efteråt inte uppfyller de tekniska specifikationerna eller inte har monterats korrekt.

• om produkt avsedd för privat bruk har används för kommersiell användning och/eller i offentliga miljöer.
 
4. Bedömning av garantifall utifrån dessa garantivillkor görs av North Trampoline.
 
5. För att kunna åberopa garantin ska konsumenten kunna visa att produkten är inköpt hos NORTH Trampoline. Konsumenten rekommenderas därför att spara sitt köpbevis. Konsumenten skall kunna visa påstådda defekter eller skador för att återförsäljaren ska kunna göra en bedömning om det rör sig om ett garantifall eller inte.
 
6. Garantin gäller endast den ursprungliga köparen, garantierna slutar med andra ord att gälla om varan säljs vidare.
 
* Till konsument räknas en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Respektive lokala konsumentköplag gäller endast vid försäljning till konsument.

 

Undantag för garantin:

·         Ytrost

·         Materialskador som beror på slitage eller annan yttre åverkan.

·         Mögel eller fläckar som orsakats av fukt eller förmultnade löv och dylikt.

·         Solblekta delar

·         Slitagedelar så som gummistroppar och foam.

 

Har du frågor kring garantier, ring oss gärna på 031-787 26 60 eller maila på info@northtrampoline.se